ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން

1930 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް

ބޭއްވި ގައުމު

Uruguay

ޖުމްލަ ޓީމު

13

ކުޅުނު މެޗު

18

ޖުމްލަ ގޯލު

70

އެޓެންޑެންސް

590.549

2

Argentina

1

Uruguay

3

USA

މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕެވެ. 1930 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ އުރުގުއޭގައެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ އެ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 13 އިން 30 އަށެވެ. މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅެވިފައިވަނީ އުރުގުއޭގެ ވެރިރަށް މޮންޓެވީޑިއޯގައެވެ. މެޖޯރިޓީ މެޗުތައް ކުޅެވުނީ ސެންޓެނާރިއޯ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. އެއީ ސީދާ އެ އަހަރުގެ މުބާރާތައް ޚާއްސަކޮށްގެން ޤާއިމުކުރެވުނު ދަނޑެކެވެ. މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ތިން ބައްރަކުން 13 ޤައުމެވެ. މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ ކުޅެވުނީ 18 މެޗެވެ. މުޅި މުބާރާތުގައި 70 ގޯލު ޖެހިއިރު، އެއީ މެޗުގެ ނިސްބަތުން ބަލާނަމަ މެޗަކަށް، 3 ގޯލުގެ އަދަދެކެވެ. މުޅި މުބާރާތް ބަލަން ވަނީ 590449 މީހުންނެވެ. މިއީ މެޗެއްގެ ނިސްބަތުން 32،808 މީހުންނެވެ.

މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ހަތަރު ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ކޮންމެ ގުރޫޕެއްގެ އެއް ވަނަ ޓީމު ދަތުރުކުރީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށެވެ. އެއީ އާޖެންޓީނާ، ޔޫގޯސްލާވިއާ، އުރުގުއޭ އަދި އެމެރިކާއެވެ. ސެމީ ގައި އާޖެންޓީނާ ނިކުތީ އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށެވެ. މިމެޗު އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 6-1 އިންނެވެ. ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ޓީމަކީ އާޖެންޓީނާއެވެ. ސެމީގައި އުރުގުއޭ އިން ވަނީ 6-1 އިން ޔޫގޯސްލަވިއާ ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. ފައިނަލްގައި އުރުގުއޭ އިން ވަނީ 4-2 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގައި އަލަށް ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ އާޖެންޓީނާގެ ސްޓާބީލްއެވެ. އޭނާ ވަނީ އަށް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މެޗުތައް

Group Stage

Jul, 13 1930 15:00
France

4

-

1

Mexico
Jul, 13 1930 15:00
USA

3

-

0

Belgium
Jul, 14 1930 12:45
Yugoslavia

2

-

1

Brazil
Jul, 14 1930 14:50
Romania

3

-

1

Peru
Jul, 15 1930 16:00
Argentina

1

-

0

France
Jul, 16 1930 14:45
Chile

3

-

0

Mexico
Jul, 17 1930 12:45
Yugoslavia

4

-

0

Bolivia
Jul, 17 1930 14:45
USA

3

-

0

Paraguay
Jul, 18 1930 14:30
Uruguay

1

-

0

Peru
Jul, 19 1930 12:50
Chile

1

-

0

France
Jul, 19 1930 15:00
Argentina

6

-

3

Mexico
Jul, 20 1930 13:00
Brazil

4

-

0

Bolivia
Jul, 20 1930 15:00
Paraguay

1

-

0

Belgium
Jul, 21 1930 14:50
Uruguay

4

-

0

Romania
Jul, 22 1930 14:45
Argentina

3

-

1

Chile

semi-finals

Jul, 26 1930 14:45
Argentina

6

-

1

USA
Jul, 27 1930 14:45
Uruguay

6

-

1

Yugoslavia

finals

Jul, 30 1930 14:15
Uruguay

4

-

2

Argentina